PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ A KONGRESOVÉ AKCE - COVID 19

PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ A KONFERENCE od 3.1.2022:

Poskytovat ubytovací a další služby je možné všem,

kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží,

že splňují jednu z následujících podmínek (neplatí pro děti do 12 let):

 • osoba doloží dokončené očkování národním certifikátem
 • osoby ubytované z důvodu pracovní cesty, mohou předložit negativní PCR test (starý max. 72 h)
 • osoba doloží prodělanou nemoc Covid 19, od pozitivního testu maximálně 180 dní
 • osoby do 18 let - mohou předložit negativní PCR test (starý max. 72 h)
 • osoba má nedokončené očkování, pak může taktéž předložit negativní PCR test (starý max. 72 h)

Bohužel již není možné se prokazovat samotesty ani antigenními testy.

V současné době jsou povoleny akce do 1000 osob na kongresech, nutné jsou rozestupy a splnění bezinfekčnosti.

 

CONDITIONS FOR ACCOMMODATION AND CONFERENCES from 3.1.2021:

It is possible to provide accommodation and other services to all who have no symptoms of covid-19 and show that they meet one of the following conditions (does not apply to children under 12):

 • the person proves the completed vaccination with a national certificate persons
 • accommodated due to a business trip may submit a negative PCR test (old max. 72 h)
 • the person proves the Covid 19 disease, from a positive test a maximum of 180 days
 • persons under 18 years of age - can submit a negative PCR test (max. 72 h old)
 • the person has unfinished vaccination, then he can also submit a negative PCR test (max. 72 h old)
 •  
 • Unfortunately, it is no longer possible to prove yourself by self-tests or antigenic tests.